BẢO VỆ KIÊM THỦ KHO 

BẢO VỆ KIÊM THỦ KHO – 0912.68.6666 Bảo vệ kiêm Thủ Kho là một nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại Kho và thực hiện luôn mọi công việc liên...