NHIỆM VỤ CỦA VỊ TRÍ TUẦN TRA

NHIỆM VỤ CỦA VỊ TRÍ TUẦN TRA – 0912.68.6666 Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các sự cố liên quan đến cháy nổ đặc biệt tại các tòa nhà, khu căn...